Landsdel 3 en go' del af FDF

Forbundssekretæren - LD3

FDF har en forbundssekretær, som arbejder med kredse i FDF Landsdel 3.

Forbundssekretæren kører ud til landsdelens kredse og
hjælper med forskellige udfordringer,
samler gode erfaringer op
og hjælper med udvikling.

Forbundssekretæren besøger alle netværk mindst én gang om året 
og sidder med ved Landsdelsledelsens møder
samt HB-møder.

Nedenfor kan du læse om nogle af de ting, forbundssekretæren arbejder med.


 

Forbundssekretæren hjælper med en lang række udviklingsprojekter og udfordringer i FDF Landsdel 3. Her er nogle af de ting, forbundssekretæren laver...
Hvor lang tid et udviklingsmøde tager vil altid variere, så tidsangivelserne er i cirka-tal.

...udfoldning af FDFs ambition (hvordan omsættes den til praksis? ca 1,5 time)
...arbejde med FDFs udviklingsmål om samarbejde (ca 2 timer)
...flere børn i kredsen! (ca 2 timer)
...flere voksne ledere i kredsen (ca 2 timer)
...Kredsledelsesskift - roller og opgaver i kredsen (ca 2 timer)
...Ryd op i roller i kredsen - betyrelse, lederkollektiv, forældre og kredsledelse (ca 2 timer)
...Leg - hvordan leger vi i FDF? (ca 2 timer - inkl. leg!)
...FDF i samtiden - en moderne forening i en post-moderne verden (ca 1,5 time)
...Kredsen i Centrum (Ledersammenhold, Ambitioner, god ledelse, forkyndelse, relationer, forenkling) - ca to timer per emne.
...Hvordan gør vi ambitionen synlig lokalt? Skal kredshuset have en tur? Er skilte vejen frem? Hvor sætter vi ind?
...Bestyrelses-support; roller og rekruttering i bestyrelsen (ca 2 timer)

...kredsledelsessamtale - første led i KL-uddannelse (ca 1 time)
...uddannelse af nye ledere i FDF (grundlægende lederuddannelse - ca 2 timer)
...og meget mere - skriv, ring (417 311 82) eller tal med forbundssekretæren, når du møder ham!Om
Troels-Henrik Balslev Krag,
forbundssekretær
i FDF Landsdel 3 og FDF Landsdel 2.

Født i 1980 og indmeldt i FDF Bjerringbro 1987. 
Har desuden været medlem af FDF Viby J og FDF Århus Musikkreds, og har sideløbende fungeret som seniorkursus-instruktør på FDF Seniorkursus Sletten. 

Uddannet antropolog fra Aarhus Universitet i 2009 og har arbejdet med integration i Aarhus Kommune (2010) og fungeret som højskolelærer på Højskolen Østersøen (2011-2013).
Ansat i FDF som forbundssekretær i FDF Landsdel 2 og FDF Landsdel 3 siden 2013 og på fem-årig kontrakt. 
Har base i kontorfællesskab i Århus, med forbundssekretærer fra FDF Landsdel 1, FDF Landsdel 4 og FDF Landsdel 5 samt FDFs uddannelseskoordintor og en af FDFs mediekonsulenter.

Kørselsudgifter med videre afholdes via landsforbundet, så at få en forbundssekretær ud er gratis for kredsene. 

Sidder med til landsdelsledelsesmøder i begge landsdele og er i samarbejdsaftalen mellem landsdelsledelserne og forbundet forpligtet til at besøge mindst ét netværksmøde om året per netværk.
Derudover er det også en opgave for forbundssekretæren at sidde med til HB-møder, hvor forbundssekretæren har en 'embedsmandsfunktion' og blandt andet i samarbejde med landsdelens HB-kandidat skal sørge for at HB er informeret om, hvordan det står til i landsdelen så HBs beslutninger bliver taget på det bedst muligt oplyste grundlag. 

Har taget MacMann-Bergs uddannelse i Systemisk Procesledelse